Kontakty

Kontaktujte nás!

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
E-Mail:
Tel.: +420 476 208 610

www.vuhu.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
E-mail:
Tel.: +420 220 441 111

www.vscht.cz

Technische Universität Bergakademie Freiberg
E-mail:
Tel: + 49 3731 39 4564

www.iec.tu-freiberg.de